Pamokų laikas

         1. 8.00-8.45

         2. 8.55-9.40

         3. 9.50-10.35

         4. 11.05-11.50

         5. 12.00-12.45

free counters

 

          Amsis gyvena čia -->>.

Naujienos

Rekomenduoju. Tinklalapis, kuriame ras nuoširdžios, įdomios,naudingos informacijos tiek tėveliai, mokytojai, tiek ir vaikai.

Vaikystes-sodas.lt

Kodėl tema 'vaikai ir technologijos' - apipinta mitais?
>> Read More

Savarankiškumas: ką daryti tėvų – sraigtasparnių laikais?
>> Read More

https://www.emokykla.lt/

Kodėl reikia ugdyti emocinį vaikų intelektą?
>> Read More

Lietuvos mažųjų žaidynių finalas – Jonavoje
>> Read More

Įdomu

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

 

Žmonių gyvenimas kartu

Vertybinės nuostatos: Pripažinti bendrabūvio taisykles; jausti atsakomybę už save ir savo grupę;  būti solidariam  ir tolerantiškam, gerbti  kitų teises.

Apibūdina savo miesto (miestelio, kaimo) bendruomenės socialinio gyvenimo procesus.

Dalyvauja savo klasės, mokyklos bendruomenės gyvenime. Tinkamai elgiasi šeimoje, klasėje, svečiuose ir kitur.

Kontroliuoja savo elgesį kilus konfliktui; numato savo veiksmų padarinius. Siūlo įvairių konfliktų sprendimo būdų.

Žmonių gyvenimo kaita.

Vertybinės nuostatos: Norėti pažinti savo krašto istoriją, saugoti tautos kultūros paveldą; žavėtis garsiomis istorinėmis asmenybėmis, jų nuveiktais darbais.

Išdėsto istorijos įvykius chronologine tvarka, sudaro įvykių laiko juostą.

Išvardija reikšmingiausius savo gyvenamosios vietovės istorijos faktus.

Apibūdina žymiausius vietos žmones; žino svarbiausius vietovės istorijos paminklus.

Turi bendriausią supratimą apie svarbiausius Lietuvos istorijos faktus.

Geba atlikti elementarią namiškių, kaimynų socialinę apklausą, apibendrinti sukauptą medžiagą.

Žmonių gyvenamoji aplinka

Vertybinės nuostatos: Orientuotis aplinkoje, veikti joje planingai, konstruktyviai, nedarant žalos; rūpintis  gamtos išteklių taupymu;  norėti  pažinti kitus kraštus, jų gamtą ir žmones.

Sudaro pažįstamos vietovės, pvz., kaimo, miestelio, miesto dalies, planą. Naudojasi sutartiniais ženklais.

Lietuvos žemėlapyje parodo pagrindinius geografinius objektus (miestus, upes, Baltijos jūrą, Kuršių neriją, kelius).

Moka stebėti orus, pildyti „Orų kalendorių“. Atpažįsta įvairias kritulių rūšis (pvz., lietus, sniegas, kruša, šlapdriba), kitus gamtos reiškinius (pvz., vėjas, pūga, rūkas, rasa, šerkšnas, plikledis).

Taupiai naudoja vandenį; stengiasi naudoti kuo mažiau teršalų.

Žmogaus sveikata ir saugumas

Vertybinės nuostatos: Jausti atsakomybę už savo ir kitų sveikatą; atsispirti  pagundoms,  pasakyti  tvirtą „ne“ neigiamai aplinkinių įtakai.

Paaiškina sveikos gyvensenos (fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, grūdinimosi, pakankamo miego, geros nuotaikos) įtaką sveikatai.

Supranta ir paaiškina, kodėl svarbu rūpintis kūno laikysena, saugoti regėjimą ir klausą.

Tvarko ir prižiūri savo gyvenamąją aplinką (kambarį, butą, kiemą).

Saugosi nelaimingų atsitikimų, moka elgtis, ištikus nelaimei.

Žmogus ir negyvoji gamta

Vertybinės nuostatos: Stebėti, tyrinėti ir suprasti gamtoje vykstančius procesus; kasdieniame gyvenime atsižvelgti į gamtos  dėsnius; gamtos tyrimų duomenis pritaikyti  kasdieniame gyvenime.

Susiplanuoja ir savarankiškai atlieka paprastus stebėjimus; pateikia išvadas  žodžiu, raštu, lentele, nesudėtingomis diagramomis.

Paaiškina, kuo skiriasi natūralios ir dirbtinės medžiagos.

Nurodo paprasčiausius elektros energijos, šilumos, vandens taupymo būdus.

Ieškant atsakymų, darant sprendimus, vadovaujasi stebėjimų ir bandymų duomenimis bei savo patirtimi

Žmogus ir gyvoji gamta

Vertybinės nuostatos: Kultūringai ir atsakingai naudotis gamtos gėrybėmis;  tvarkyti, valyti, gražinti savo aplinką; domėtis, tyrinėti, pažinti gamtos reiškinių tarpusavio priklausomybę. 

Formuluoja išvadas, perteikia jas kitiems; geba palyginti savo ir draugų gautus stebėjimų ir bandymų rezultatus.

Atliekant paprastus tyrimus laikosi saugumo reikalavimų.

Moka rasti reikiamos informacijos apie gamtą.

Atpažįsta dažniausiai Lietuvoje aptinkamus grybus, žoles, krūmus, medžius, naminius ir laukinius gyvūnus.

Sudaro paprastas mitybos grandines, jas paaiškina.

Nusako, kaip teršiama gamta (miškai, vandens telkiniai, laukai, pievos) ir kokia pragaištinga Lietuvos gamtai yra neatsakinga žmogaus ūkinė veikla.


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Obelių gimnazija. Mokytoja Dalia Skeirienė.