Pamokų laikas

         1. 8.00-8.45

         2. 8.55-9.40

         3. 9.50-10.35

         4. 11.05-11.50

         5. 12.00-12.45

free counters

 

          Amsis gyvena čia -->>.

Naujienos

Rekomenduoju. Tinklalapis, kuriame ras nuoširdžios, įdomios,naudingos informacijos tiek tėveliai, mokytojai, tiek ir vaikai.

Vaikystes-sodas.lt

Kodėl tema 'vaikai ir technologijos' - apipinta mitais?
>> Read More

Savarankiškumas: ką daryti tėvų – sraigtasparnių laikais?
>> Read More

https://www.emokykla.lt/

Kodėl reikia ugdyti emocinį vaikų intelektą?
>> Read More

Lietuvos mažųjų žaidynių finalas – Jonavoje
>> Read More

Įdomu

Muzika

Muzika

 

Muzikinė raiška

Vertybinės nuostatos: Nebijoti dainuoti vienam ar su kitais, pasitikėti savimi. Siekti darnaus dainos skambėjimo. Pagrįstai ir tolerantiškai vertinti savo ir kitų veiklą.

Pagal galimybes intonuodamas, taisyklingai kvėpuodamas dainuoja nesudėtingas vienbalses dainas, girdi ir derina savo balsą prie kitų.

Balsu ir kūno išraiška perteikia įvairias dainų nuotaikas.

Melodiniu instrumentu ritmiškai ir tiksliai pagroja keletą kūrinėlių.

Užrašo elementarų ritminį diktantą.

Sukuria garsinę struktūrą, turinčią pradžią, plėtotę, pabaigą.

Pagal sugebėjimus dalyvauja klasės ir mokyklos kultūriniuose renginiuose.  

Muzikos klausymasis, apibūdinimas ir vertinimas.

Vertybinės nuostatos: Norėti susikaupti ir nusiteikti  klausytis muzikos; stengtis atpažinti  vertingą ir menkavertę muziką.

Klausydamasis kūrinio su mokytojo pagalba išgirsta ir išvardija žinomus muzikos kalbos elementus (pvz.: metrą, ritmikos pobūdį, tembrą).

Įdėmiai klausosi muzikos kūrinių, juos vertina remdamasis savo potyriais, apibūdina kūrinių nuotaiką.

Muzika socialinėje kultūrinėje aplinkoje.

Vertybinės nuostatos: Domėtis  ir vertinti skirtingų tautų, kultūrų muziką. Suprasti muzikos vertę kasdieniame gyvenime.

Apibūdina įvairiose erdvėse skambančią muziką.

Aptaria Lietuvos ir kitų kraštų muzikos skirtumus ir panašumus.

Apibūdina skirtingoms gyvenimo situacijoms tinkančią muziką. Nusako, kokią muziką mėgsta šeimos nariai, draugai.  


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Obelių gimnazija. Mokytoja Dalia Skeirienė.