Pamokų laikas

         1. 8.00-8.45

         2. 8.55-9.40

         3. 9.50-10.35

         4. 11.05-11.50

         5. 12.00-12.45

free counters

 

          Amsis gyvena čia -->>.

Naujienos

Rekomenduoju. Tinklalapis, kuriame ras nuoširdžios, įdomios,naudingos informacijos tiek tėveliai, mokytojai, tiek ir vaikai.

Vaikystes-sodas.lt

Kodėl tema 'vaikai ir technologijos' - apipinta mitais?
>> Read More

Savarankiškumas: ką daryti tėvų – sraigtasparnių laikais?
>> Read More

https://www.emokykla.lt/

Kodėl reikia ugdyti emocinį vaikų intelektą?
>> Read More

Lietuvos mažųjų žaidynių finalas – Jonavoje
>> Read More

Įdomu

Matematika

Matematika

 

Žinios ir supratimas

Nuostatos. Domisi matematika, stengiasi, aktyviai dalyvauja mokymosi procese.

Pasitiki savo jėgomis mokydamasis matematikos.

Vertina įgyjamas matematikos žinias ir gebėjimus, savo daromą pažangą.

Skaičiai ir skaičiavimas.

Vardina, perskaito, užrašo ir palygina natūraliuosius skaičius iki 1000.

Atlieka aritmetinius veiksmus su natūraliaisiais skaičiais.

Perskaito ir užrašo paprastąsias taisyklingas ir dešimtaines trupmenas, turinčias ne daugiau dviejų ženklų po kablelio, pademonstruoja jas konkrečiai ir grafiškai. Pateikia trupmeninių skaičių (paprastų, dešimtainių trupmenų) pavyzdžių.

 

Reiškiniai, lygtys ir nelygybės.

Apskaičiuoja paprastų skaitinių reiškinių ar dydžių skaitines reikšmes.

Aprašo kasdienes praktines ir matematines situacijas paprastais skaitiniais reiškiniais.

Į paprasčiausią lygtį įstato skaičių ir patikrina, ar gautoji lygybė yra teisinga.

Į paprasčiausią nelygybę su vienu kintamuoju įstato skaičių ir patikrina, ar gautoji nelygybė yra teisinga.

 

Geometrija.

Atpažįsta, teisingai pavadina tašką, atkarpą, trikampį, stačiakampį, kvadratą, skritulį, pavaizduoja tašką, atkarpą, stačiakampį.

Modelyje ir brėžinyje parodo trikampio ir stačiakampio elementus (kraštinė, kampas, viršūnė).

Atpažįsta ir teisingai pavadina kubą, ritinį, piramidę, rutulį, kūgį.

Modelyje ir brėžinyje parodo kubo, stačiakampio gretasienio viršūnes, sienas ir briaunas. Taiko žinias apie erdvės geometrines figūras paprastiems uždaviniams spręsti.

Apibūdina įvairių objektų tarpusavio padėtį ir formą.

 

Matai ir matavimai.

Teisingai skaito ir užrašo įvairių dydžių matavimo rezultatus. Naudojasi kalendoriumi, tvarkaraščiais.

Paprastais atvejais be matavimo įrankių apytiksliai įvertina artimiausios aplinkos daiktų parametrus (ilgį, tūrį).

Atlieka veiksmus su matiniais skaičiais.

Apskaičiuoja trikampio ir keturkampio perimetrą.

 

Statistika.

Renka duomenis apie sau artimą aplinką pagal vieną požymį, mokytojui(-ai) padedant, ją fiksuoja.

Skaito informaciją, pateiktą stulpeline diagramą, dažnių lentele, pavaizduoja pateiktus/surinktus duomenis stulpeline diagrama.

Remiantis pateiktais/surinktais duomenimis atsako į paprastus klausimus, bando daryti  išvadas.

Bendrieji matematiniai gebėjimai.

Komunikavimas.

Teisingai supranta matematines sąvokas, paprastų praktinio ir matematinio turinio uždavinių sąlygas, pateiktas įvairia forma.

Atsakydamas į klausimus, pagrįsdamas samprotavimus, spręsdamas paprastus uždavinius, vartoja tinkamus terminus bei simbolius.

Uždavinių  sprendimo ar įrodymų idėjas pateikia žodžiu, modeliu ar piešiniu.

Uždavinio sprendimą pateikia laikydamasis susitarimų dėl uždavinių sprendimo ir atsakymo pateikimo.

 

Matematinis mąstymas.

Naudodamas žinomus matematikos faktus bando paaiškinti uždavinių sprendimus, remiantis modeliais, piešiniais, diagramomis.

Taiko deduktyviojo ir induktyviojo mąstymo principus.

Mokytojui padedant bando formuluoti matematines prielaidas, hipotezes.

 

Problemų sprendimas.

Savais žodžiais perteikia paprastų uždavinių sąlygas, atrenka esminę informaciją

Pasirenka tinkamus veiksmus ir skaičiavimo būdą paprastiems uždaviniams spręsti, pasitikrina skaičiavimo rezultatus, įvardina gautus rezultatus, juos interpretuoja pradinės sąlygos kontekste.


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Obelių gimnazija. Mokytoja Dalia Skeirienė.