Pamokų laikas

         1. 8.00-8.45

         2. 8.55-9.40

         3. 9.50-10.35

         4. 11.05-11.50

         5. 12.00-12.45

free counters

 

          Amsis gyvena čia -->>.

Naujienos

Rekomenduoju. Tinklalapis, kuriame ras nuoširdžios, įdomios,naudingos informacijos tiek tėveliai, mokytojai, tiek ir vaikai.

Vaikystes-sodas.lt

Kodėl tema 'vaikai ir technologijos' - apipinta mitais?
>> Read More

Savarankiškumas: ką daryti tėvų – sraigtasparnių laikais?
>> Read More

https://www.emokykla.lt/

Kodėl reikia ugdyti emocinį vaikų intelektą?
>> Read More

Lietuvos mažųjų žaidynių finalas – Jonavoje
>> Read More

Įdomu

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

 

Nuostatos

Pasitikėti savo kūrybiniais gebėjimais, taupiai ir saugiai naudoti medžiagas, ugdytis tvarkingo darbo įgūdžius, siekti harmonijos ir grožio derinant  įvairias medžiagas ir vaizdus Domėtis daile ir palankiai vertinti savo, draugų, dailininkų kūrybą. Gerbti tautos paveldą. Pastebėti artimiausios aplinkos ir erdvės pokyčius bei estetinius reiškinius. Domėtis ekologinėmis temomis. Atsakingai, kūrybiškai spręsti problemas, gerbti kito nuomonę, pasitikėti savo jėgomis, numatyti idėjų įgyvendinimo rezultatus. Smalsiai, kūrybiškai panaudoti informaciją sprendžiant problemas, įgyvendinant suprojektuotą idėją. Taupiai naudoti medžiagas, rūpintis savo ir kitų saugumu. Atsakingai, saugiai atlikti darbus.

Dailės raiška

Spontaniškai kelia vizualines idėjas.

Idėjai įgyvendinti pasirenka ir taiko paprastas dailės technikas.

Įvairiai naudoja linijas, spalvas, foną, perteikiant norimas emocijas, reiškinių savybes.

Bendradarbiauja rengiant klasės parodas ir organizuojant renginius.

Kiekvienam savo kūriniui užrašo metriką (vardą, pavardę, klasę, sukūrimo datą, pavadinimą).

Dailės raiškos ir kūrinių stebėjimas, interpretavimas, vertinimas

Geba apibūdinti atlikimo techniką, paaiškinti dailės sąvokas (spalva, linija, forma, tapyba, grafika, skulptūra, keramika, peizažas, portretas ir kt.).

Pastebi gamtos ir žmogaus sukurtos aplinkos estetines savybes ir jų formas.

Nusako gamtos ir žmogaus sukurtos aplinkos spalvų nuotaiką, formų keliamą įspūdį, linijų ritmą.

Dailės reiškinių pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje

Apibūdina, kaip dailės reiškiniai susiję su šeimos ir mokyklos gyvenimu.

Paaiškina, kuo dailė įdomi, kokius dailės kūrinius galima pritaikyti kasdieniame gyvenime.

Stebi ir palygina lietuvių ir kitų tautų liaudies meno kūrinius ir etnokultūros papročius.

Apibūdina įvairių tautų spalvų, raštų, ornamentų, formų panašumus ir skirtumus.

Projektavimas.

Pateikia idėjų, kaip spręsti buitines problemas, kaip sukurti nesudėtingus, naudingus gaminius.

Nusako kūrybinės idėjos įgyvendinimo etapus.

Informacija.

Nustato, kokios informacijos reikia idėjos įgyvendinimui.

Fiksuoja, aptaria, atsirenka, tikslingai panaudoja reikiamą informaciją kuriant gaminius.

Medžiagos.

Tinkamai vartoja medžiagas apibūdinančias sąvokas.

Nurodo medžiagų  savybes, paaiškina, kaip jas taupiai taikyti kuriant gaminius.

Technologiniai procesai ir jų rezultatai.

Numato kuriamo gaminio gamybos etapus, darbo operacijas, sunkumus.

Atrenka reikiamas darbo priemones, medžiagas, organizuoja darbo vietą, saugiai, nuosekliai gamina gaminius.

Sutvarko darbo vietą.

Paaiškina, kuo skiriasi pirminė idėja nuo pagamintos gaminio.


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Obelių gimnazija. Mokytoja Dalia Skeirienė.